Initiatiefnemers


De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) heeft het tot haar missie verheven substantieel bij te dragen aan de vorming van een eerstelijns verloskundig wetenschapsdomein. Dit gebeurt onder andere door middel van de Deliver studie, dat een initiatief is van de AVAG . In 2011 bestaat de AVAG 150 jaar.

Een jubileum is een uitgelezen moment om terug te blikken op het verleden, stil te staan bij de huidige ontwikkelingen en vooruit te kijken naar de toekomst. In het kader van haar naderende jubileum is de AVAG, in samenwerking met het NIVEL en het EMGO+ Instituut, gestart met de voorbereiding van een onderzoek naar de stand van zaken binnen de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland.

De Deliver projectgroep bestaat uit:

  • M.C. (Margreeth) van der Meijde MBA2
  • Dr. E.R. (Evelien) Spelten1
  • G.M.T. (Trudy) Klomp MSc1
  • Dr. T.A. (Trees) Wiegers3
  • Dr. M.N.M. (Mireille) van Poppel2
  • Prof. dr. F.G. (François) Schellevis2,3
  • Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug2

1) Verloskunde Academie Amsterdam en Groningen
2) EMGO+ Instituut, VUmc Amsterdam
3) NIVEL, Utrecht

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen is een samenwerkingsinstituut van Hogeschool Inholland en VU medisch centrum (VUmc).