Deliver teamleden


Dr. ir. Judith Manniën

Teamlid Deliver 

Senior onderzoeker en epidemioloog
Midwifery Science, EMGO+ Instituut VU / Medisch Centrum Amsterdam
Tel: 020 - 444 84 06
E-mail: j.mannien@vumc.nl

Judith Manniën werkt sinds mei 2009 als senior onderzoeker bij de sectie Midwifery Science van het EMGO+ Instituut, aangesteld door de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen. Voor de Deliver studie is ze vooral betrokken bij de opzet van de vragenlijsten voor cliënten en verloskundigen, de opzet van een deelstudie naar de samenwerking tussen huisartsen, kraamverzorgenden en gynaecologen met verloskundigen, en het begeleiden van Monique Pereboom bij haar promotie-onderzoek.

Judith heeft van 1996 tot 2001 de studie Voeding en Gezondheid gevolgd aan de Wageningen Universiteit. Van 2001 tot 2009 werkte ze als (junior) epidemioloog bij de afdeling Epidemiologie en Surveillance van het Centrum Infectieziektenbestrijding, onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. In 2008 is ze gepromoveerd op de surveillance van ziekenhuisinfecties binnen het nationale PREZIES netwerk (Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance).

 

Monique Pereboom MSc

Teamlid Deliver 

Junior onderzoeker Deliver studie
Midwifery Science, EMGO+ Instituut / VU Medisch Centrum Amsterdam
Tel: 020 - 444 84 06 / 020 - 512 45 76
E-mail: m.pereboom@vumc.nl

Monique is afgestudeerd gezondheidswetenschapper en per april 2009 werkzaam als junior onderzoeker bij de Deliver studie. Voor de studie werkt ze zowel op de Verloskunde Academie Amsterdam als op het EMGO+ Instituut.

 

Dr. Ank de Jonge

 Teamlid Deliver

Senior onderzoeker en verloskundige
Midwifery Science, EMGO+ Instituut VU / Medisch Centrum Amsterdam
Tel: 020 - 444 81 96
E-mail: j.dejonge1@vumc.nl

Sinds 1994 ben ik verloskundige en ik doe dit werk nog steeds heel erg graag. Naast mijn werk als zelfstandig waarnemer in de eerstelijn, ben ik sinds 1 mei 2009 senior onderzoeker bij de sectie Midwifery Science van EMGO+/ AVAG. Naast mijn betrokkenheid bij de Deliver studie,  ben ik betrokken bij een aantal andere onderzoeken binnen de sectie.

Van 2006 tot 2009 heb ik gewerkt als onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven in Leiden. Daarvoor werkte ik drie jaar bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) op de afdeling richtlijnontwikkeling.  In 2008 ben ik gepromoveerd op het onderwerp ‘baringshoudingen tijdens de uitdrijving” bij de sectie Vrouwenstudies Geneeskunde van de afdeling Huisartsgeneeskunde in Nijmegen.

 

Dr. Trees Wiegers

Teamlid Deliver 

Senior onderzoeker
Stichting NIVEL / Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Utrecht
E-mail: t.wiegers@nivel.nl

Trees Wiegers is adviseur van de projectleiding en coördinator van de bij het NIVEL gestationneerde werkzaamheden. Daarnaast begeleidt zij de onderzoekers bij hun werkzaamheden.

Myrte Westerneng

Teamlid Deliver

Onderzoeksassistent
VU Medisch Centrum Amsterdam

m.westerneng@vumc.nl

In 2007 ben ik afgestudeerd als toegepast sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit. Mijn scriptie, welke ik geschreven heb bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ging over verschillende manieren om regelnaleving te stimuleren en het effect hiervan. Mijn interesse ligt dan ook bij het onderzoeken van vraagstukken die voortkomen uit de praktijk.

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij een marktonderzoeksbureau, besloot ik dat het tijd was voor iets nieuws. De Deliver studie biedt mij de mogelijkheid om op een wetenschappelijke manier bezig te zijn met een erg interessant en actueel thema. Ik zie het als een uitdaging om binnen dit veel besproken thema waar nog zo weinig onderziek naar is verricht mee te werken aan een basis voor verder onderzoek.

 

Ruth Baron

Teamlid Deliver

Junior onderzoeker, promovenda
VU Medisch Centrum Amsterdam

Tel: 020-4445712
E-mail: r.baron@vumc.nl

Nadat ik vorig jaar ben afgestudeerd aan de VU in de Gezondheidswetenschappen, ben ik een jaar als onderzoeksassistent gaan werken bij de afdeling Midwifery Science van het EMGO+ instituut. Vanaf 1 september 2011 ben ik begonnen aan een promotietraject met als thema “Lifestyle en zwangerschap”.
Uit de literatuur blijkt dat maternale leefstijl-gerelateerde factoren zoals roken, drinken, voeding en stress, van grote invloed kunnen zijn op de gezondheid van het ongeboren kind. Behalve om een beeld te kunnen schetsen van de huidige situatie onder zwangere vrouwen in Nederland mbt leefstijl en zwangerschapsuitkomsten, hoop ik de komende jaren ook een bijdrage te kunnen leveren aan wat er vanuit de eerste lijn kan worden gedaan aan preventie en het bevorderen van gezond gedrag.