Informatie voor cliënten


De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) heeft een groot onderzoek opgezet over de kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van de verloskundige zorg. 

Hier kunt u meer lezen over de studie, wat er van u verwacht wordt, en hoe u privacy gewaarborgd word.