Doel van het onderzoek


De Deliver-studie, in de kern vergelijkbaar met de nationale studie naar de huisartsenzorg door het NIVEL, richt zich op de organisatie en kwaliteit van de zorg. Het doel van de studie is het inventariseren en beschrijven van de actuele situatie op het gebied van de verloskundige zorgvraag en -verlening. Daarbij worden actuele gegevens verzameld, die onontbeerlijk zijn voor verder wetenschappelijk verloskundig onderzoek. Het centrale thema ‘eerstelijns verloskunde' wordt vanuit meerdere invalshoeken onderzocht, gegevens worden onderling koppelbaar. Ontwikkelingen in de zorg kunnen adequaat geëvalueerd worden en input geven voor nieuwe ontwikkelingen.

De studie levert een beter inzicht in de samenwerking met andere professionals (huisartsen, kraamzorg, tweede lijn). En ten slotte wordt met de resultaten van Deliver mogelijk gemaakt dat beleidsmakers wetenschappelijk onderbouwde keuzes voor de toekomst maken.

Met Deliver wordt de ambitie verwezenlijkt om de verloskundige zorg, representatief voor geheel Nederland, in vele van haar facetten in kaart te brengen. Hierbij wordt de actuele beroepsuitoefening zoals door de KNOV beschreven in het beroepsprofiel 2005 als uitgangspunt genomen.

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) streeft er naar om de uitkomsten van het onderzoek te presenteren op haar jubileum in 2011. Op termijn wordt aansluiting beoogd bij de Nationale Studie Eerstelijnszorg.