Welkom


Tijdens het symposium ter ere van het 150jarig bestaan van de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen zijn de eerste resultaten van de Deliver studie gepresenteerd. De eerste bundel werd uitgereikt aan de voorzitter van de raadscommissie Kunst, sport en zorg Marco de Goede. In overleg met Tijdschrift voor Verloskunde is besloten de bundel mee te sturen met het oktober nummer. Mocht u geen lid zijn van Tijdschrift voor Verloskunde, dan kunt u de bundel hier downloaden. 

Voorafgaand aan het lustrum is een prijsvraag uitgeschreven waarbij mensen uit het verloskundige veld een vraag konden insturen die zij graag aan 1000 zwangeren en net bevallen vrouwen willen voorleggen. Verloskundigen, studenten, echoscopisten en vele anderen hebben hier opgereageerd. Tijdens het lustrum is de winnaar van de prijsvraag bekend geworden.

Certificaat

Met de bekendmaking van de winnaar werd tevens het startsein gegeven voor het begin van het Nederlands Panel Zwangeren(NPZ). Wilt u meer weten over het NPZ, dan kunt u hier terecht voor meer informatie.