Belanghebbenden


Alle belanghebbende partijen worden betrokken bij de opzet en werkwijze van het onderzoek. De onderzoeksresultaten kunnen door diverse belanghebbenden gebruikt worden.

Samenwerkende partners in het onderzoek
NIVEL, Utrecht
EMGO+ Instituut, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam

Academies voor Verloskunde
Verloskunde Academie Amsterdam en Groningen
Verloskunde Academie Rotterdam
Academie Verloskunde Maastricht

Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV)

Landelijke Overheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Provinciale en lokale overheden
Regionale Ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg (ROS)
Prenatale Centra
Klinisch Genetische Centra
Eerstelijns Centra

Zorgverzekeraars

Professionals
Huisartsen
Verloskundigen
Gynaecologen
Kinderartsen
Kraamzorg

Cliënten

Kennispoort Verloskunde (kennispoort-verloskunde.nl)